Anunțuri videotext

APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 11, Măsura M3/3A: Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale

Data lansării Apelului de selecție: 28 APRILIE 2023 Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M3/3A Cooperare pentru lanţuri

TVSIGHET TVSIGHET

APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 07: Măsura M9/6B

Renovarea,  dezvoltarea  localităților  din  teritoriul  GAL  Mara-Gutâi, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația locală şi punerea în valoare

TVSIGHET TVSIGHET

SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICA SIGHETU S.A. ANGAJEAZĂ PRESATORI LA RECE

Societatea Comercială MECANICA SIGHETU S.A. angajează PRESATORI LA RECE, cunoscători de limbi străine. Se oferă salariu atractiv și decontarea abonamentului

TVSIGHET TVSIGHET